Sản phẩm hot - Đặt mua ngay!

 Đặt mua ngay

MÓN NGON MỖI NGÀY

BÀI VIẾT MỚI

Điều khoản dịch vụ

 

Điu khon dch v

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh (‘Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’).

 

Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh.

 

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.

 

Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh.

 

PHẦN 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 

Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm khi sử dụng dữ liệu, hình ảnh, thông tin và các liên kết website (links) của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh. Bạn không được sử dụng hình ảnh thương hiệu của chúng tôi với mục đích bất lợi hay gây thiệt hại cho chúng tôi.

Tóm lại, Đừng sử dụng Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh cho bất kỳ điều gì bất lợi cho thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi.

 

PHẦN 2: Điều kiện chung

 

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh.

 Bạn không được sử dụng dịch vụ của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng hình ảnh sản phẩm của chúng tôi khiến bất lợi cho thương hiệu của chúng tôi.

Tóm lại, Dịch vụ của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp. 

 

PHẦN 3: Quyền lợi của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh

 

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tóm lại, Chúng tôi có thể từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào hay cung cấp sản phẩm cho khách hàng khi chưa đạt được các thỏa thuận. 

 

PHẦN 4: Giới hạn về trách nhiệm

 

Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

Tóm lại, Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện.


PHẦN 5: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website  (thông qua Dịch vụ của Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh) đều là quyền sở hữu của chúng tôi. 

Tóm lại, Các thông tin sản phẩm và tên thương hiệu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

 

PHẦN 6: Thanh toán chi phí

 

Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh.

Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký).

Tóm lại, Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản Tôm Khô Vinh Kim Trà Vinh của bạn. 

 


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN